Adršpašské skalní město

je nejnavštěvovanější v ČR. Při procházení skalním městem můžete obdivovat mnoho zajímavých skalních útvarů, které byly díky svému tvaru nějak pojmenovány. Trasa je dlouhá 3,5 km a je doplněna informačními tabulemi. Projití není příliš fyzicky náročné a proto je vhodný i pro rodiny s malými dětmi. K absolvování okruhu byste si měli vyhradit asi 3 hodiny.
Součástí prohlídkového okruhu jsou dva vodopády, Pískovna a skalní jezírko s možností plavby pramicí. Skály jsou přístupné celoročně, pokud se tedy chcete vyhnout vysoké návštěvnosti, doporučujeme si přivstat a vyrazit brzy ráno.

Poznáte jaké filmy se zde natáčely?

Od pensionu je vzdálené cca 2km procházkou po cyklostezce.

Teplické skalní město

je od Adršpašského odděleno 4 km dlouhou Vlčí roklí. Teplické skály vynikají masivními, do nebe sahajícími stěnami. Jedná se o nejrozsáhlejší skalní labyrint ve Střední Evropě. Prohlídkový okruh je dlouhý asi 6 km, projdete jím třeba k symbolu Teplických skal - Skalní koruně, k obrovské skalní sluji Chrám; k soutězce Sibiř, kde se často  drží  sníh až do léta; do Krakonošovi zahrady nebo na zříceninu hradu Střmen, kde si můžete vyzkoušet svoji fyzickou kondici na 300 schodech vedoucích na vrchol. V centrální části Teplických skal se nachází složitý podzemní labyrint Poseidon vytvořený v balvanových závalech ze zřícených skalních věží. 

Tajemné kouzlo Teplických skal obdivovali turisté již od 18. století, mimo jiné i slavný romantik J. W. Goethe. 

Do Teplických skal dojdete procházkou po cyklostezce asi 1km od pensionu. 

  • Broumovské stěny

    jsou oblíbené díky svým samostatnými skalním městům, skalním věžím, hlubokým roklím, soutěskám, vyhlídkám a hlavně klidu. Unikátním místem jsou tzv. Slavěnské hřiby, které můžete spatřit v lese nad obcí Slavný. 

    Božanovský špičák je se svými 773 m nejvyšším vrcholem Broumovských stěn měří. Cesta k němu vede skalním bludištěm se zajímavými útvary, které lidé překřtily mnoha jmény ze zvířecí říše, proto se těmto skalám někdy přezdívá „Kamenná Zoo“.

    Hvězda - vrchol na němž stojí kaple Panny Marie Sněžné o půdorysu hvězdy. Věžička má podobu lucerny a špice je zakončena zlatou hvězdou. Ke vchodu do kaple vede kamenný klenutý most, z druhé strany k ní příléhá vyhlídkový ochoz. Poblíž kaple se nachází dřevěná roubená turistická chata s možností občerstvení. Návštěvníci unikátní turistické chaty ocení původní interiér a překrásný výhled.

Ostaš

stolová hora vyniká kvádrovými pískovci a jedinečnými pískovcovými útvary, skalním bludištěm a panoramatickým výhledem do krajiny. Rozděluje se na 2 části, Horní a Dolní labyrint. Mezi skály v této oblasti se chodili v dobách válek skrývat lidé z okolí, tyto časy připomínají i jména některých skalních útvarů jako např. nejznámější místo této oblasti, asi 30 m dlouhá puklina ve skále pojmenovaná Sluj českých bratří nebo skály nazvané Zrádce, Mohyla smrti, Zbrojnoš.

Oblast je vhodná pro ty, kteří nemají rádi davy turistů a také pro rodiny s dětmi, kteří se v členitém terénu se zvláštními tvary věží připomínající prolízačky určitě nudit nebudou.

  • Klášter Broumov

    je jednou z nejvýznačnějších barokních památek Královéhradeckého kraje a také dominantou města Broumova. Historie kláštera sahá do začátku 13. století. Největší rozkvět zaznamenal klášter po roce 1620 v období tzv. katolické reformace, kdy byl klášter přestavěn do barokního stylu. Dnešní podoba broumovského kláštera ve vrcholně barokním stylu je dílem K. I. Dientzenhofera. V rámci prohlídky mimo jiné navštívíte unikátní klášterní knihovnu se 17 000 svazky knih, kostel sv. Vojtěcha s bohatou výzdobou a klášterní refektář, kde je vystavena vzácná kopie tzv. Turínského plátna. V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Součástí kláštera je i klášterní zahrada.